Els habitatges d’ús turístic a Catalunya: nova regulació

Fins el mes de novembre de 2012 els habitatges d’ús turístic estaven regulats pel Decret 164/2010. Des d’aquesta data aquests habitatges estan regulats pel  Decret d’Establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, que ordena, regula i classifica de manera conjunta i sistemàtica totes les empreses d’allotjament turístic a Catalunya.

Els habitatges d’ús turístic són aquells que es lloguen amb finalitats turístiques però que formen part d’un edifici amb habitatges particulars. Es tracta d’establiments que es cedeixen per realitzar estades curtes. Els titulars de l’activitat són considerats empresa turística a tots els efectes.

El derogat Decret 164/2010 exigia una llicència de l’ajuntament per dedicar un habitatge a l’ús turístic. El nou Decret només requereix una comunicació prèvia davant l’ajuntament competent, subscrita pel propietari i també, si s’escau, per la persona física o jurídica gestora a qui prèviament el propietari hagi encomanat la gestió de l’habitatge. L’ ajuntament dona d’alta l’activitat i comunica les dades de l’habitatge a la Direcció General de Turisme per a la corresponent inscripció al Registre de Turisme de Catalunya.

El document de comunicació  prèvia conté: les dades de l’habitatge i del propietari, el número de telèfon per atendre i resoldre comunicacions relatives a l’activitat de l’habitatge d’ús turístic, la identificació de l’empresa d’assistència i manteniment de l’habitatge i la manifestació responsable conforme l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat. A més, si la gestió de l’habitatge ha estat encomanada a una tercera persona, física o jurídica, el document contindrà les dades de la persona gestora i la manifestació responsable conforme aquesta disposa de títol suficient del propietari per la gestió de l’habitatge.

Els habitatges d’ús turístic que ja estiguin en funcionament d’acord amb títols habilitants que discrepin del contingut i requisits esmentats suara, i d’altres que aquí no s’esmenten, han de presentar la comunicació prèvia  abans del 31 de desembre de 2014 o cessar en llur activitat.

És il.legal l’habitage d’ús turístic que no estigui emparat per la comunicació prèvia d’inici d’activitat. En aquest cas, els veïns, a través del president de la comunitat, poden denunciar la persona propietària de l’habitatge i la persona gestora, pel supòsit que no siguin la mateixa persona, davant l’ajuntament i la Generalitat.

Els habitatges d’ús turístic han de disposar de la cèdula d’habitabilitat i complir les condicions tècniques i de qualitat que la legislació exigeix als habitatges. Els habitatges no poden ser ocupats amb més places que les indicades a la cèdula. Els veïns, a través del  president de la comunitat, poden denunciar la inexistència de cèdula o la sobreocupació davant l’ajuntament i la Generalitat.

El propietari de l’habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de facilitar al veïns un número de telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic. Si no ho fan, els veïns, a través del president de la comunitat, poden denunciar-ho davant l’ajuntament i la Generalitat.

Tot i que la llei no ho exigeix, el propietari de l´habitage que es destinarà a ús turístic, ha de comunicar a la comunitat de propietaris que el seu habitatge es destinarà a’us turístic. La comunitat s’hi pot negar, segons allò que estableix la normativa catalana de propietat horitzontal

La destinació d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si està prohibida per l’ordenació d’usos del sector on es trobi o prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la Propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal. (El Decret 164/2010 de regulació dels habitatges d’ús turístic, derogat, establia que no es podia destinar un habitatge a ús turístic si estava prohibit per l’ordenació d’usos del sector o limitada pels estatuts de la comunitat en edifics sotmesos al règim de propietat horitzontal.)

La persona propietària i la persona gestora de l’habitatge d’ús turístic, pel supòsit que no siguin la mateixa persona, són responsables solidaris de les infraccions i incumpliments de les obligacions definides a la normativa sectorial turística, d’habitatge, de consum i municipal d’aplicació en raó de la seva activitat.

Si els veïns de l’edifici on es troba l’habitatge d’ús turístic pateixen inconvenients o molèsties han de comunicar-ho a la persona propietària o a la persona gestora en qui delegui utilitzant el número de telèfon que, a efectes de comunicacions, aquests els hi han facilitat. També poden denunciar els inconvenients o molèsties que pateixin a l’ajuntament i al departament d’Habitatge de la Generalitat.. El president de la comunitat, com a representant legal d’aquesta és qui ha de fer les trucades i denuncies. Si els veïns de l’edifici no volen tenir un habitatge d’ús turístic a l’escala hauran d’actuar segons allò que disposa la normativa catalana de propietat horitzontal.

Gener de 2013.

           

            

Anuncios

Acerca de Josep Térmens

Abogado especializado en el asesoramiento y la defensa técnica de particulares en alquileres, arrendamientos urbanos, comunidades de vecinos y compraventa de inmuebles. Barcelona.
Esta entrada fue publicada en Alquiler, Propiedad horizontal, Temas sociales, Uso distinto de vivienda, Vivienda y etiquetada , , , , , . Guarda el enlace permanente.

3 respuestas a Els habitatges d’ús turístic a Catalunya: nova regulació

  1. Jesús dijo:

    Requisits del propietari
    Hi ha molta informació sobre els requisits per donar d’alta un apartament d’us turistic, però en canvi no n’hi ha gens sobre quins són els requisits del propietari i la normativa comptable i fiscal que ampara aquesta apartaments.
    La meva pregunta és si cal que el propietari estigui donat d’alta com autònom per poder gestionar un habitatge d’aquest tipus o bé no fa cap falta, igual que no fa falta en un lloguer normal.
    També m’interessa coneixer tot el tema fiscal, els preus dels habitatges dies, han de contenir IVA i se’n ha de fer una liquidació. Si que queda força clar que s’ha de liquidar la taxa turistica, la qual cosa no se si obliga a convertir-te en autònom o no. Les meves questions tenen a veure amb el que hi ha al darrera d’un habitatge d’us turísitc i no com donar-lo d’alta ja que això queda molt clar.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s